Vaccinerade gäster

MSC Cruises har uppdaterat sitt hälso-och säkerhetsprotokoll för vaccinerade gäster som gäller från och med den 5 juni

För avresor från och med den 5 juni kommer MSC Cruises att uppdatera sitt hälso- och säkerhetsprotokoll:
Fullvaccinerade passagerare kommer inte längre att behöva lämna ett test 48-96 timmar innan kryssningen startar.
De måste tillhandahålla ett bevis att de är fullvaccinerade vid ombordstigning.
De kommer fortfarande behöva göra ett antigentest vid ombordstigning enligt standardproceduren (alla gäster över 2 år).
Testet kan fortfarande vara nödvändigt för nationella eller internationella mobilitetskrav: det är varje gästs ansvar att verifiera detta krav före avresa.