Flexibla bokningsvillkor – Förlängt

Gäller till och med 31 augusti 2022

NYBOKNINGAR

GENERÖSA BOKNINGSVILLKOR FÖR KRYSSNINGAR SOMMAREN 2022 OCH VINTERN 2022/2023  – Boka från 1/8 2020 till 31/8 2022

 Vi på MSC Cruises vill garantera de mest flexibla bokningsvillkoren, så att dina gäster kan kryssa bekvämt. Boka nu och ändra kryssningen under extremt flexibla förhållanden med vårt Cruise with confidence-program

Boka om kostnadsfritt upp till 15 dagar före kryssningens avresedatum; upp till 21 dagar före avresedatum om även flyg är bokat via MSC Cruises*

Möjligheten finns nu även att kostnadsfritt göra en namnändring på biljetten upp till 15 dagar före avresa.**

* Såvida inte extra kostnader debiteras av flygbolagen
**Cruise & Fly upp till 21 dagar.

Vänligen notera:
Den här kampanjen är endast giltig för bokningar senast 31 augusti 2022, gäller för alla kryssningar under sommaren 2022 och vintern 2022/2023.
Om du bokar om kryssningen måste det nya avresedatumet för kryssningen vara senast den 31 mars 2023. Vid avbokning gäller standardavbokningsreglerna

På grund av de ökade hälso- och säkerhetsåtgärderna för att garantera en säker kryssning för alla våra gäster har följande spaområden ombord MSC Magnifica och MSC Grandiosa tillfälligt stängts: bastur, ångrum, värmebad, bubbelpooler och isrum.

Har du kunder som behöver boka om, vänligen kontakta vår kundtjänst på booking@msccruises.se

FRÅN OCH MED 1 SEPTEMBER 2022 BÖRJAR STANDARDVILLKOREN ATT GÄLLA!


Plan the cruise with maximal flexibility

NEW BOOKINGS

GENEROUS BOOKING TERMS FOR CRUISES DURING SUMMER 2022 AND WINTER 2022/2023 CRUISES – Book from 1/8 2020 to 31/8 2022 

We at MSC Cruises want to guarantee the most flexible booking conditions, so that your customers can cruise at ease. Book now and change the cruise under extraordinary flexible conditions, with our Cruise with Confidence program.

Reschedule free of charge up to 15 days prior to your cruise departure date for cruise only bookings; up to 21 days for Fly&Cruise bookings*

*Unless additional costs charged by Airline companies.

Please note:
This promotion is valid if you book up until August 31st, 2022 only on all Summer 2022 and Winter 2022/2023 cruises. If you reschedule, the new cruise departure date must be through to March 31st 2023. In case of cancellation, standard cancellation policy will apply

Due to the increased Health & Safety measures in order to grant a safe cruise for all our guests, the following Spa areas on board MSC Magnifica and MSC Grandiosa have been temporarily closed: Saunas, Steam Rooms, Heat Baths, Whirlpools & Ice Room.

In case you need to reschedule your customers, please contact our Customer Care at booking@msccruises.se

FROM 1 SEPTEMBER 2022, THE STANDARD TERMS APPLIES!