Resenärer som besöker Italien måste fylla i ett digitalt Passenger Locator Form

Gäller från och med 24 maj 2021

Från och med den 24 maj 2021 inför de italienska hälsovårdsmyndigheterna obligatorisk ifyllning av ett digitalt Passenger Locator Form (PLF) för alla resenärer som anländer till Italien med något transportmedel – klicka här -.

Gäster måste fylla i det dedikerade digitala Passenger Locator Form (PLF) innan de får komma in i Italien. När formuläret har skickats in kommer gästerna att få en PLF i PDF-format och en QR-kod till den e-postadress som angivits under registreringen.

Viktigt:

Passagerare utan PLF riskerar att bli nekade ombordstigning eftersom de kan stoppas vid vilken kontrollpunkt som helst innan de kommer in i Italien.

Ytterligare kontroller är möjliga vid ombordstigning, men vi väntar fortfarande på detaljer från hälsovårdsministeriet.

Samtliga gäster behöver ta ett molekylärt eller antigen-test för alla kryssningar under de kommande månaderna innan fartyget avgår.

  • För avresor från Italien: inom 96 timmar för italienska invånare och inom 48 timmar för gäster som kommer in på italienskt territorium från utlandet
  • För avresor från Tyskland: inom 48 timmar för alla gäster på MSC Seaview
  • För avresor från andra europeiska länder: inom 72 timmar

Starting from May 24th 2021, the Italian health authorities introduces the compulsory completion of a digital Passenger Locator Form (PLF) for all travellers arriving in Italy by any means of transport –  click here .

Guests are required to complete the dedicated digital Passenger Locator Form (PLF) before entering Italy. Once the form has been submitted, guests will receive a PLF in PDF format and a QR Code at the email address entered during registration.

Important:

Passenger without PLF in their hands run the risk not to embark since they can be blocked at any check point before to enter Italy

Further checks will be possible at embarkation, however we’re still waiting details from ministry of health.

For all sailings in the upcoming months, all Guests will need to take a molecular or an antigen test prior to the ship’s departure.

  • For departures from Italy: within 96 hours for Italian residents and within 48 hours for guests entering into Italian territory from abroad
  • For departures from Germany: within 48 hours for all Guests on MSC Seaview
  • For departures from other European countries: within 72 hours