Obligatoriska uppgifter vid ombordstigning

Vi vill påminna om att det är mycket viktigt att korrekta uppgifter om varje resenär lämnas innan ombordstigning.

Vi vill påminna om att det är mycket viktigt att korrekta uppgifter om varje resenär lämnas innan ombordstigning.

Alltför ofta har de uppgifter som lämnats varit felaktiga och i vissa fall även saknats, vilket gjort att ombordstigningen har orsakat förseningar och även påverkats fartygets avgång. I värsta fall kan gästerna nekas ombordstigning av hamnmyndigheterna så det är av stor vikt att uppgifterna som lämnas är korrekta.

Vi ber dig därför att se över rutinerna och se till att gästerna får en så positiv upplevelse som möjligt redan från start.

Nedan uppgifter är obligatoriska enligt hamnmyndigheternas regler:

1. Förnamn
2. Efternamn
3. Födelsedatum
4. Födelseort
5. Kön
6. Nationalitet
7. Pass eller nationellt ID nummer
8. Utfärdandedatum
9. Utgångsdatum
10. Utfärdandeland

Nödkontaktinformationen
1. Förnamn
2. Efternamn
3. Telefonnummer

Det är i allas intresse att ombordstigningsprocessen går smidigt och gästen börjar sin semester på det mest positiva sättet.

Uppgifterna kan du lägga in i MSC Book, alternativt att kunden gör det vid Web Check-in.

Kontakta oss gärna om du har frågor kring detta.