Nyheter i MSC Book

Missa inte alla våra nyheter och förbättringar i MSC Book.

Söka kryssningar

När ni söker efter kryssningar så såg ni tidigare ett frånpris oavsett om det fanns tillgängligt eller inte. Numera är det alltid så att det frånpris ni får är på första lediga kategori, så är balkong lägsta lediga kategori så är det detta pris ni ser. Det står även tydligt vilken kategori priset indikerar.

I bokningsflödet kan ni numera enkelt jämföra de olika upplevelserna, genom att klicka på en upplevelse och då få upp en ”pop up”-ruta.

MSC Voyager Club

På startsidan går det nu att söka upp MSC Voyagers klubb-nummer genom kundens namn och födelsedatum. Det finns även en automatiserad funktion i MSC Book där kundens medlemskap hos MSC Cruises läggs in automatiskt när kundens namn och födelsedata läggs in i bokning. MSC Voyagers Club numret läggs in om födelsedata och namn stämmer överrens med det som finns registrerat på kunden i medlemssystemet.  Även medlemsrabatten kommer att läggas in per automatik när bokningen är genomförd. Uppdaterar ni senare bokningen med födelsedatum, namn etc. och systemet då känner igen kunden som medlem så läggs medlemskap och rabatt in även då.

E-biljetter

När det gäller e-biljetter så kan ni numera söka på kundens namn och efternamn, se om kunden begärt att få biljetten skickad under web check-in, söka upp alla bekräftade bokningar med avresa upp till en månad framöver som inte är biljetterade genom att använda filtret ”Unticketed reference”.
Om bokningen är bekräftad men inte biljetterad och avresa är inom 60 dagar så kommer ni att få pop up ruta med vad som saknas i bokningen för att biljetten ska kunna ställas ut, när ni är inne i bokningen. Här kan ni även beställa biljetten själva, om alla kriterier är uppfyllda (se nedan), se om kunden har gjord web check-in och även om de har beställt biljetten själva via web check-in.

För att kunna beställa biljetter ur MSC Book måste följande vara uppfyllt:
• Bokningen måste vara en individuell bokning (ej gruppbokningar).
• Bokningen måste vara fullt betald.
• Passuppgifter ska vara inlagt.
• Det måste finnas ett hyttnummer (ej garantihytter).
• Middagssittning ska vara valt.
• Om det finns flyg i bokningen måste det vara biljetterat.
• Om biljetten är beställd av kunden vid webb check-in eller er som agent i MSC Book så kommer den inte skickas ut automatiskt från systemet 30 dagar innan avresa om inga ändringar har gjorts.