Nya hälso- och säkerhetsåtgärder ombord på MSC Seashore

Fartyget utrustas med Safe Air

Vi fortsätter att utveckla våra hälso- och säkerhetsåtgärder ombord. MSC Seashore som är det mest tekniskt avancerade fartyget under konstruktion i Italien kommer att utrustas med Safe Air. Detta är nästa generations saneringssystem som använder UV-C-teknik för att rena luften som filtreras genom fartygets luftkonditioneringssystem.
För mer information om den här spännande nyheten, se nedan:

 


As a part of our continued commitment to Health & Safety, MSC Seashore, the most technologically advanced ship under construction in Italy, will be fitted with Safe Air, which is a next-generation sanitisation system that uses UV-C lamp technology to purify the air filtered through the ship’s air conditioning system.

For more info on this exciting news, see below:
FIN: https://bit.ly/3dKBw9A