Gäster kan nu köpa Covid-19-test

MSC Cruises erbjuder extra RT-PCR- och antikroppstest

Under kryssningarna med MSC Grandiosa de kommande månaderna kan vi nu erbjuda extra covid19-tester.
Detta då vissa länder kräver ett negativt RT-PCR test i samband med hemresan enligt nationella bestämmelser.
MSC Cruises har nu organiserat möjligheten för sina gäster att köpa och utföra ett molekylär RT -PCR-test eller ett antikroppstest under kryssningen.

Det molekylära RT-PCR-testet kommer att analyseras av ett auktoriserat laboratorium i land och kostar 80€. Testerna kommer att organiseras i Palermo (förutsatt att det inte sker några ruttändringar) för att uppfylla intygets giltighetstid på 48 timmar eller 72 timmar innan gästen kommer tillbaka till sitt hemland/vistelseland.

Antikroppstestet är alltid tillgängligt för 25€. Dessa tester ersätter inte de kostnadsfria covid-tester som utförs ombord för att följa vårt omfattande hälso- och säkerhetsprotokoll.