MSC Group ger löfte om att verksamheten ska nå målet med nollutsläpp år 2050

Koalitionen ”Getting to zero” undertecknades idag

MSC Group ger löfte om att verksamheten ska nå målet med nollutsläpp år 2050

MSC Groups kryssningsdivision undertecknar koalitionen ”Getting to zero”

MSC Group är involverat i flera branschledande forskningsprojekt som studerar teknik och bränslen som potentiellt kan användas för att nå nollutsläpp inom fartygsverksamheten

 

Gèneve, Schweiz, 22 september 2021 – Idag bekräftade MSC Group sitt mångåriga engagemang för hållbarhet genom att avge ett löfte om att nå sitt mål med nollutsläpp av växthusgaser (GHG) inom kryssningsdivisionen år 2050. Detta mål kommer att täcka både befintliga MSC Cruises och det nya exklusiva varumärket Explora Journeys. Målet är högre satt än Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) ambition att minska utsläppen från fartygen med 50% till 2050 jämfört med 2008. Detta påskyndar företagets nödvändiga tekniska arbete och den bränsleutveckling som krävs för att nå de uppsatta målen.

 


Läs hela pressreleasen HÄR (engelska)