MSC Foundation går samman med BA´A FOUNDATION

Partnerskapet ska främja bevarandet av koraller och skydda marina ekosystem

MSC FOUNDATION OCH BA’A FOUNDATION GÅR SAMMAN FÖR ATT FRÄMJA KORALLRESTAURERING

Jeddah, Saudiarabien 29 juli: MSC Foundation och Ba ’Foundation tillkännagav idag i samband med dagens evenemang i Jeddah där även MSC Bellissima fanns på plats, att de kommer att gå samman för att främja bevarandet av koraller och skydda marina ekosystem. De delar ett gemensamt mål att skydda och bevara haven och går samman för att främja och stärka vetenskapen om restaurering av korallrev och, viktigast av allt, sprida kunskapen till en global publik. Partnerskapet kommer inledningsvis att fokusera på specifika platser i Karibien och Röda havet där restaureringsinsatser särskilt behövs.

 


Läs hela pressreleasen HÄR (engelska)