MSC Cruises släpper hållbarhetsrapport för 2022

Med syfte att lyfta fram företagets hållbarhetsåtaganden och de viktiga framsteg som tagits i den långsiktiga hållbarhetsstrategin.

MSC CRUISES SLÄPPER HÅLLBARHETSRAPPORT FÖR 2022

  • Framsteg har uppnåtts inom alla sex viktiga arbetsområden, inklusive fokus på netto-noll-verksamhet till 2050, ta hand om människor, stötta hållbar turism och utveckla sin hållbara upphandlingspolicy.
  • Koldioxidintensiteten i flottan har minskat med 33,5% sedan 2008
  • Lansering av MSC World Europa, världens största LNG-drivna kryssningsfartyg
  • Första bränslecellssystemet med fast oxid ombord på ett stort kryssningsfartyg

 

MSC Cruises har publicerat sin hållbarhetsrapport för 2022, som belyser framstegen i sina hållbarhetsrutiner under året.

TA DEL AV HÅLLBARHETSRAPPORTEN HÄR.


Hållbarhetsstrategin bygger på en väsentlighetsbedömning som genomfördes 2019 och återupptogs 2021. Denna process säkerställer att MSC Cruises uppmärksamhet riktas mot frågor som är av största vikt för MSC Cruises externa och interna intressenter och där dess påverkan på världen innebär att företaget har ett ansvar att hänsyn till.

Handlingsplanen för MSC Cruises hållbarhetsarbete är fokuserad på sex prioriterade arbetsområden med framsteg i specifika åtgärder som ingår i hållbarhetsrapporten för att säkerställa att företaget är ansvarigt för att leverera dem. De sex områdena i hållbarhetshandlingsplanen är i linje med FN:s mål för hållbar utveckling (SDG) – en gemensam vision för den roll som individer, företag och regeringar måste spela i omställningen till en hållbar värld.

Sustainability Advisory Board för MSC Groups kryssningsdivision, som inkluderar varumärket MSC Cruises, leds av styrelseordförande Pierfrancesco Vago. Styrelsen ansvarar för att säkerställa hållbarhetsstrategins fortsatta relevans och för att granska framstegen, med hjälp av hållbarhetsteamet.

 

Linden Coppell, Vice President Sustainability MSC Cruises: ”För att säkerställa lämpligheten och fortsatt relevans för vår hållbarhetsstrategi och vår hållbarhetshandlingsplan, för vi en kontinuerlig dialog med våra anställda, gäster och viktiga externa intressenter. Genom den här lyssnarövningen kan vi säkerställa att våra nuvarande fokusområden är lämpliga och identifiera alla nya områden när de dyker upp – samtidigt som vi noggrant övervakar framstegen för de sex huvudpelarna i vår handlingsplan.”


Under 2022 har framsteg gjorts inom alla områden i MSC Cruises hållbarhetshandlingsplan, detta är höjdpunkterna:

 

PLANET – Övergång till nettonollutsläpp, förbättra lokal luftkvalitet och granska resursanvändning och avfall.
MSC Cruises är engagerade i att spela sin roll för att ta itu med klimatförändringar och främja havets biologiska mångfald. Med en bestämd beslutsamhet påskyndar företaget aktivt ansträngningarna för att uppnå nettonollutsläpp till 2050. Genom nära samarbete med välrenommerade teknikföretag, varv och bränsleleverantörer strävar vi efter att tänja på gränserna för innovation och utforska nya möjligheter. Ett betydelsefullt steg i denna avgörande resa var att introducera vårt första LNG-drivna fartyg 2022, vilket markerar en betydande milstolpe mot en mer hållbar framtid. Vi är fortsatt orubbliga i vårt engagemang för att skapa en mer miljömässigt ansvarsfull kryssningsindustri.

 

PLACE – Stödja hållbara destinationer och utveckla terminaler
Våra kryssningar tillåter människor att besöka några av de vackraste och mest spännande destinationerna världen har att erbjuda – och vi vill fortsätta med detta. Vi vill leverera positiva sociala och ekonomiska resultat för de lokala samhällen vi besöker. Våra investeringar i att utveckla nya hållbara kryssningsterminaler skapar jobb och lockar nya besökare till dessa platser. Vi är också aktiva anhängare av destinationsförvaltning och fortsätter att samarbeta med Cruise Lines International Association (CLIA) och andra kryssningsrederier för att hantera antalet besökare och stödja ambitionerna om hållbar turism på de destinationer vi besöker. Vi är medlem i den VD-ledda Sustainability Committee och Sustainability Task Force från World Travel & Tourism Council (WTTC), som arbetar nära med resebranschens partners för att utveckla och implementera hållbara lösningar för vår bransch.

 

PEOPLE – Stödja vårt folk och besättningens välbefinnande
Vår första prioritet är att hålla våra passagerare och besättningsmedlemmar säkra och friska. Vi är stolta över den utmärkta hälsovård vi erbjuder på våra fartyg, även om covid-19 inte längre är det hot det var fortsätter vi att upprätthålla exemplariska hygienrutiner. Vi har också ett omfattande säkerhetsledningssystem på plats som syftar till att identifiera risker så att vi kan agera innan incidenter inträffar. Vårt team spelar en mycket viktig roll för att göra vår gästupplevelse till en framgång, och vi vet hur viktigt det är att stödja deras välbefinnande. Vi tillhandahåller all utbildning som våra medarbetare behöver för att göra ett bra jobb och stödjer de med hög potential som vill vidareutveckla sina karriärer hos oss.

 

PROCUREMENTUpphandlar med ansvar för miljön
Varje år måste vi införskaffa tusentals olika föremål för att driva vår verksamhet, från motordelar till handtvål, besättningsuniformer, mat och dryck. År 2022 inledde vår kommitté för hållbar upphandling ett omfattande arbete gällande våra upphandlingsprocesser och praxis för att identifiera möjligheter att förbättra vår hållbarhetsprestanda. Vi vill gå längre än specifika program – som att eliminera engångsplaster ombord – och ändra tankesättet hos vår köpargemenskap så att varje köpbeslut fattas med miljön och arbetarnas välbefinnande i åtanke.

 

TA DEL AV HÅLLBARHETSRAPPORTEN HÄR.