MSC Cruises publicerar hållbarhetsrapport för 2020

Årets rapport fokuserar på de steg som MSC Cruises tog för att säkerställa hållbarheten i sin verksamhet

MSC CRUISES PUBLICERAR HÅLLBARHETSRAPPORT FÖR 2020:

NAVIGERING GENOM PANDEMIN

Rapporten fokuserar på hur MSC Cruises navigerade i utmaningarna som orsakades av COVID-19-pandemin, anpassade sin verksamhet och förberedde sig för återkomst av gäster och besättning

 Skisser på hur företagets branschledande hälso- och säkerhetsprotokoll gjorde det möjligt att säkert och hållbart återuppta kryssningar i västra Medelhavet i augusti 2020

 Trots pandemin fortsatte MS Cruises med sina miljöåtaganden och förstärkte hållbarhetsstrategin på medellång sikt, med fokus på luftutsläpp, användning av plast, avfallshantering och påverkan på marint liv och biologisk mångfald

 Företaget är fortfarande på rätt väg att uppfylla, eller troligtvis överstiga målet för 40% förbättring av utsläppsintensiteten fram till 2030 jämfört med 2008 som en del av sin resa för att uppnå en koldioxidneutral verksamhet år 2050.

Genève, Schweiz 22 juni 2021 – Idag publicerade MSC Cruises sin hållbarhetsrapport för 2020. På grund av de extraordinära omständigheterna under det senaste året där den globala kryssningsindustrin stannade helt på grund av COVID-19-pandemin, fokuserar årets rapport på de steg som MSC Cruises tog för att säkerställa hållbarheten i sin verksamhet, anpassa sin drift och förbereda en säker återkomst för gäster och besättning tillsammans med de viktigaste långsiktiga hållbarhetsmålen.


Läs hela pressreleasen HÄR (engelska)

Läs hållbarhetsrapporten HÄR