MSC Cruises hållbarhetsrapport för 2021

Rapporten publiceras i samband med World Oceans Day

MSC Cruises publicerar sin hållbarhetsrapport för 2021 idag den 8 juni på World Oceans Day.
Det senaste året har återigen präglats av utmaningar som pandemin medfört men MSC Cruises har gjort betydande framsteg i sina hållbarhetsrutiner.

MSC Cruises hållbarhetsplan är utvecklad med aktivt engagemang från anställda och externa partners och fastställer sex viktiga arbetsområden i hela verksamheten: övergång till nettonollutsläpp, granska resursanvändning och avfall, stödja våra medarbetare,
investera i hållbar turism, bygga grönare terminaler och upphandla hållbart.

 

Ta del av hållbarhetsrapporten för 2021 här: https://secure.viewer.zmags.com/publication/a406f6aa#/a406f6aa/1

Se en video om MSC Cruises arbete här: https://www.youtube.com/watch?v=krtSAIorBGE