MSC Voyagers Club-kampanjen förlängs

Vårt mest omfattande erbjudande för Voyagers Club-medlemmar någonsin

Kampanjen förlängs till 31/12 2020!

Samtliga avgångar* är nu inkluderade i Voyagers Selection. Utöver den ständiga medlemsrabatten om 5% får nu även medlemmar ytterligare 5% som går att kombinera med den tidigare rabatten plus upp till € / $ 100 i ombordkredit att spendera under kryssning och dubbla medlemspoäng.

Erbjudandet:

 • 5% + 5% i rabatt på samtliga kryssningar.
  *gäller ej World Cruise.
 • Silver-, guld- och diamantmedlemmar får vanligtvis € / $ 50 i ombordkredit per person; dessutom kommer alla klubbmedlemmar som bokar balkong / svit / YC att få ytterligare € / $ 50 i ombordkredit per person (gäller vuxen i ordinarie bädd). Se nedanför för att enklare förstå tilldelningen:

Classic-medlemmar
Insides/Utsideshytt: 0 €/$
Balkong/Svit/YC: 50 €/$

Silver/Guld/Diamant-medlemmar
Insides/Utsideshytt: 50 €/$
Balkong/Svit/YC: 100 €/$

 • Dubbla medlemspoäng.

Erbjudandet gäller även på kampanjpriser.

Villkor:

Kampanjen gäller uteslutande för MSC Voyagers Club-medlemmar (ej Welcome-medlemmar), den är inte retroaktiv och gäller för bokningar från 21/05/2020 till 31/12/2020. Kampanjen kan inte tillämpas på MSC World Cruise. Priserna som visas på hemsidan är ej rabtterade, 5% + 5% rabatten tillämpas automatiskt genom att ange kortnumret under bokningen. Ombordkrediten laddas automatiskt upp till bokningen 24 timmar efter bekräftelse. Kampanjen kan inte kombineras med några grupp- och nätverkspriser. Erbjudandet kan kombineras med alla andra erbjudanden eller kampanjer, om inget annat anges. Ombordkrediten är inte tillgängliga för MSC Voyagers Club-medlemmar under 18 år. Ombordkrediten avses per medlem och inte per hytt och den kommer att dras av på sluträkningen. Om krediten inte har använts helt under kryssningen kommer den inte återbetalas. Voyages Selection kan bokas online, via Contact Center eller via resebyrå.

Kampanjperiod: 21/5 – 31/12 2020

HITTA KRYSSNINGAR:
SVERIGE
NORGE
DANMARK


The promo is extended to 31/12 2020!

All departures* are now included in the Voyagers Selection. In addition to the permanent 5% membership discount, members now also receive an additional 5% which can be combined with the previous discount plus up to € / $ 100 in onboard credit to spend during the cruise and double membership points.

The offer:

 • 5% + 5% off all cruises.
  * Does not apply to World Cruise.
 • Silver, gold and diamond members usually receive € / $ 50 in onboard credit per person; In addition, all club members who book a balcony cabin / suite / MSC Yacht Club will receive an additional € / $ 50 in onboard credit per person (applies to the adults in regular bed). See below for easier understanding:

Classic-members
Inside-/Outside cabin: 0 €/$
Balcony cabin/Suite/YC: 50 €/$

Silver/Gold/Diamond-members
Inside-/Outside cabin: 50 €/$
Balcony cabin/Suite/YC: 100 €/$

 • Double memberships points.
 • The offer is also valid on promotional prices.

Terms & Conditions:

The promotion is exclusively for MSC Voyagers Club members (not Welcome members), it is not retroactive and applies to bookings from 21/05/2020 to 31/12/2020. The promotion cannot be applied to MSC World Cruise. The prices shown on the website are not discounted, 5% + 5% discount is applied automatically by entering the card number during the booking. The onboard credit is automatically uploaded to the booking 24 hours after confirmation. The campaign cannot be combined with any group and network rates. The offer can be combined with all other offers or promotions, unless otherwise is stated. The onboard credit is not available to MSC Voyagers Club members under 18 years of age. The onboard credit is meant per member and not per cabin and it will be deducted on the final bill. If the credit has not been fully used during the cruise, it will not be refunded. Voyages Selection can be booked online, through the Contact Center or through a travel agent.

Campaign period: 21/5 – 31/12 2020

FIND CRUISES