INFORMATION OM FUTURE CRUISE CREDIT / VOUCHER

Uppdaterad 2020-04-30

NYHET! Även om kryssningen inte är betald kommer en voucher att skickas för onboard credit för de inställda kryssningarna. Gäller ej grupper.

Utöver ovanstående ges en extra provision (s.k. over commission) på 5% för alla kunder som nyttjar vouchern. Denna over commission gäller på netto-kryssningspriset (CRU Item) och endast på individuella bokningar. Kommer att utbetalas efter avresa. 


2020-04-08:

Nedan hittar ni detaljerad information om vad som nu händer med alla de bokningar som berörs av kryssningar som ställts in på grund av coronapandemin och får en voucher som kompensation:

 • En voucher/Future Cruise Credit per bokningsnummer ställs ut till ett värde av motsvarande belopp som har betalats in till oss från er d.v.s. nettopriset i MSC Book. Denna Future Cruise Credit kan användas på en framtida kryssning med MSC Cruises med avresa till och med 31/12 2021.
  Kryssningar i Karibien: Om denna Future Cruise Credit inte utnyttjas innan 31/12 2021 återbetalas 100% av den inställda kryssningens nettopris.
 • På vouchern framgår även en Onboard Credit baserad på den inställda kryssningens reslängd:
  – 100 EUR/USD per hytt för kryssningar upp till 6 nätter
  – 200 EUR/USD per hytt för kryssningar från 7 nätter och upp till 20 nätter
  – 400 EUR/USD per hytt för positioneringskryssningar från 21 nätter och längre
  – 50 EUR/USD per hytt för bokningar gjorda via Family & Friends, oavsett reslängd.Om denna Onboard Credit inte utnyttjas under kryssningen kommer den att återbetalas ombord.
 • NYHET! Utöver ovanstående ges en extra provision (s.k. over commission) på 5% för alla kunder som nyttjar vouchern. Denna over commission gäller på kryssningspriset (CRU Item) och endast på individuella bokningar.

Vouchern kommer att skickas ut för:

 • Bokningar som är fullt betalda
 • Bokningar som är delvis betalda
 • Grupper (vouchern kommer att gälla per Group ID och inte per bokningsnummer)

Övriga tillägg (s.k. Prepaid items), som t.ex. utflykter och dryckespaket som finns i bokningen och som har betalats av slutkunden med kreditkort via våra hemsidor  www.msccruises.se/no/dk/fi kommer att återbetalas automatiskt till kreditkortet som användes vid bokningen.

Prepaid items (inklusive försäkring) som har lagts till via MSC Book eller med hjälp av vårt Contact Center kommer inte att återbetalas utan detta belopp överförs till vouchern/Future Cruise Credit, med det belopp som har betalats in till oss (d.v.s. ej provision).

 

Övrigt:

 • Den nya kryssningen måste bokas av samma agent som tidigare, d.v.s. kunden kan inte boka nya kryssningen direkt hos MSC Cruises eller en annan agent utan ni behåller kunden.
 • Bokningen behåller samma bokningsnummer, så en s.k. Cruise Move kommer att göras till den nya kryssningen av vårt Contact Center genom att ni går in via MSC Book och fyller i formuläret.
 • Vouchern/Future Cruise Credit kan användas på alla priskoder och kampanjer.
 • Den nya kryssningens värde kan vara lika med eller högre än värdet på vouchern. Är totalsumman högre betalar kunden mellanskillnaden, men ingen återbetalning görs för outnyttjat värde av vouchern. Vi rekommenderar att istället lägga till tilläggsprodukter såsom dryckespaket, utflykter etc. för att komma upp i samma värde som Future Cruise Credit.
 • Om kunden på den inställda kryssningen har blivit berättigad tidigare kompensationer, t.ex. Onboard Credit, kommer detta även att gälla på den nya kryssningen.
 • Provision kommer endast att tillämpas på den nya kryssningen.
 • Om en ny bokning redan har gjorts, med ett nytt bokningsnummer, kommer denna att behöva avbokas så att vi istället kan göra en s.k. Cruise Move. Annars kan kunden inte utnyttja sin Future Cruise Credit och Onboard Credit. Maila i sådana fall både det gamla och det nya bokningsnummer till vårt Contact Center på booking@msccruises.se
 • För alla dessa nya bokningar kommer inga ändringar att kunna göras, varken i MSC Book eller under My Personal Area på hemsidan. Ändringar kan endast göras av vårt Contact Center.

Utskick av voucher kommer att ske centralt via mail av vårt huvudkontor med start i april månad, i datumordning. All hantering av ombokningar och utnyttjande av vouchers kommer att göras av vårt Contact Center i Stockholm och då vi på grund av den extraordinära situation som råder har tvingats minska våra öppettider, ber vi om ert tålamod. Vi försöker naturligtvis att hantera alla ärenden så snabbt vi kan, men i och med det stora antalet bokningar det handlar om hoppas vi på er förståelse för att det kan komma att ta tid.


Grupper:

Ni som har grupper inbokade på inställda kryssningar kommer att få separat information om vad som gäller för de bokningar som är gjorda i grupper.

 

Fakturor

Förutom bokningar kommer även faktureringen att påverkas av de inställda kryssningarna och nya bokningar.

För att kunna hantera alla bokningar som berörs kommer vi att flytta över dem till ett fejkdatum, år 2049.

Så snart de inställda kryssningarna har flyttats kommer systemet automatiskt att:

 • Skapa en kreditfaktura för den inställda kryssningen (Mars/April/Maj 2020)
 • Skapa en ny faktura som visar det nya fejkdatumet (år 2049) – denna faktura är endast av teknisk karaktär och inget som ska in i er bokföring.

För att undvika missförstånd, kommer följande information att visas på den nya fakturan:

This document is issued in the extraordinary circumstances resulting from covid-19 pandemic which have led to the suspension of our cruise operations. It must be considered a technical document reporting the existing commercial conditions. This document will be properly followed by a definitive credit note and invoice as soon as updated information is available with regards to your cruise.

 

Med reservation för ändringar.