Viktig information om barn som inte reser med båda sina föräldrar.

Vi vill förtydliga informationen om vad som gäller för barn som inte reser med sina båda föräldrar/vårdnadshavare och som finns i våra resevillkor.

Bäste agent,

Vi vill förtydliga informationen om vad som gäller för barn som inte reser med sina båda föräldrar/vårdnadshavare och som finns i våra resevillkor.

Enligt våra resevillkor i punkt 5:

 

Svenska:
5.3 Passagerare som är under 18 år (eller under 21 år för passagerare från USA eller passagerare som går ombord på en kryssning i USA) måste resa tillsammans med dess föräldrar eller en förmyndare. Om en av barnets föräldrar inte är med på kryssningen, behövs ett skriftligt intyg vid bokningstillfället i enlighet med det land där barnet är bosatt från den icke närvarande föräldern som ger barnet rätt att resa.

5.4 Om den minderårige reser med passagerare som inte är dess föräldrar eller förmyndare, kräver Företaget, vid bokningstillfället ett dokument underskrivet av dess föräldrar eller förmyndare som godkänner en personen som ansvarig för den minderårige enligt Företagets policy.

 

English:
5.3 Passengers under 18 years of age (or 21 years of age for US Passengers or Passengers embarking from a US port) must travel accompanied by their parents or a legal guardian. If one of the traveling minor’s parents is not cruising, a signed authorization letter – made in accordance with the laws of the country where the minor resides – from the absent parent authorizing the minor to travel has to be provided at the moment of booking.

5.4 If the minor is travelling with Passengers that are not their parents or legal guardians, MSC Cruises shall require, at the moment of booking, a document signed by the parents or legal guardian authorizing the minor to travel with a chaperone or a designated individual, in accordance with MSC Cruises’ policies.

 

Norska:
5.3 Passasjerer under 18 år (eller under 21 år for amerikanske passasjerer eller passasjerer som går ombord på et amerikansk cruise) må reise sammen med sine foreldre eller foresatte. Dersom en av barnets foreldre ikke er med på cruiset, kreves det skriftlig attest ved bestilling i henhold til landet der barnet er bosatt fra den ikke-tilstedeværende forelderen som gir barnet rett til å reise.

5.4 Hvis den mindreårige reiser med passasjerer som ikke er foreldrene eller foresatte, krever selskapet ved bestilling et dokument signert av foreldrene eller foresatte som godkjenner en person som er ansvarlig for den mindreårige i samsvar med selskapets retningslinjer.

 

Danska:
5.3 Passagerer under 18 år (eller under 21 år for amerikanske passagerer eller passagerer, der går ombord på et amerikansk krydstogt) skal rejse med deres forældre eller værger. Hvis en af barnets forældre ikke er med på krydstogtet, kræves et skriftligt certifikat ved reservationen i overensstemmelse med det land, hvor barnet er bosat, fra den ikke-tilstedeværende forælder, som giver barnet ret til at rejse.

5.4 Hvis den mindreårige rejser med passagerer, der ikke er dens forældre eller værger, kræver Selskabet ved reservationen et dokument underskrevet af sine forældre eller værger, som godkender en person, der er ansvarlig for den mindreårige i overensstemmelse med Selskabets politik.

 

Nedan finns ett formulär som ska fyllas i, skrivas under och även tas med till incheckningen och uppvisas på begäran (endast om det efterfrågas). Det är viktigt att det är underskrivet av båda föräldrarna eller vårdnadshavarna. Detta är ett exempel på ett formulär som kan användas, det går också att ta fram ett eget brev på engelska med samma information. Man bör även ha med en kopia av pass för den/de föräldrar/vårdnadshavare som inte är med på resan.

 

Formulär på engelska
Formulär på svenska
Formular på norsk
Formular på dansk