Hälsa & Säkerhet ombord

Vad innebär Cruise with Confidence?

Cruise with confidence innebär att våra gäster kan kryssa i lugn och ro tack vare vårt omfattande arbete kring hälsa och säkerhet vid ombordstigning samt under sin vistelse ombord.
Under ledning av externa hälsoexperter, internationella universitetsprofessorer och läkare har vi utvecklat ett robust protokoll med nya rutiner som går utöver nationella riktlinjer.
Från screenings, utvecklade sanitetsmetoder och förbättrade medicinska tjänster kommer vi att se till att dina gästers nästa kryssning med oss är så säker som möjligt.
#AWorldOfDiscovery
 
Besök vår hemsida för mer information: