FÖRSTA HAVSSKÖLDPADDORNA FÖDDA PÅ OCEAN CAY!

När vi återställer vår ö till sin naturliga skönhet fortsätter den att blomstra som ett marint reservat och välkomnar fler inhemska arter

Tidigare den här månaden upptäckte vi med glädje att små havssköldpaddor hade kläckts på Ocean Cay och tog sig till havet. Arten som heter Loggerhead på engelska eller oäkta karettsköldpadda på svenska har kläckts i ett oupptäckt bo på Crew Beach, en av stränderna på Ocean Cay. Vi har också upptäckt minst sex andra häckningsplatser på ön som förhoppningsvis snart kommer att fyllas med egna små havssköldpaddor.

Målet för vår privata ö Ocean Cay MSC Marine Reserve var att återställa denna plats till sin tidigare skönhet, samt skydda och främja lokala arter av fauna och flora. Sen vi påbörjade arbetet har ön förvandlats från en ödemark till ett härligt tropiskt paradis, vi har tagit bort invasiva arter och återinfört inhemsk vegetation med spektakulära resultat.

Detta arbete har hjälpt de inhemska djurpopulationerna att blomstra och 2020 såg vi bland annat att många fågelarter återvände. Ocean Cay har också blivit en fristad för havssköldpaddor där arter som grön havssköldpadda, karettsköldpadda och oäkta karettsköldpadda mer frekvent finns på platser i vattnet runt ön.

Ocean Cay är en viktig fodringsplats för unga havssköldpaddor då de gärna besöker vatten med mangrove vegetation, sjögräsbäddar och korallrev.

Procudurer och planer pågår för säkerställa Ocean Cays biologisk och förbättra området och uppmuntra sköldpaddor att ha sitt bo på ön och säkerställa deras skydd, särskilt under äggläggningssäsongen.

Hanteringen och procedurerna av havssköldpaddorna inkluderar:

  • Åtgärder för att mildra påverkan av artificiellt ljus i områden där det kan finnas häckande honor och efterföljande kläckningar
  • Övervaknings- och patrullverksamhet under häckningssäsongen för att kontrollera besökare i häckningsområden
  • Åtgärder för att mildra potentiella effekter på sköldpaddor och annat marint liv under framtida muddring/schaktningsarbete eller andra jordarbeten som krävs